Taxor

Avgifter som avser aktivering av anslutning till Gällivare kommuns bredbandsnät, i samband med att kommunen bygger ut bredbandsnätet på ett område:

 1.  Aktiveringsavgift enfamiljshus*    2 000 kr
 2.  Aktiveringsavgift flerfamiljshus**    1 250 kr per lägenhet
 3.  Aktiveringsavgift företag    2 000 kr
 4.  Aktiveringsavgift fritidshus***    7 000 kr
     
 * 

Med enfamiljshus avses en bostadsfastighet där någon person är folkbokförd, övriga bostadsfastigheter räknas som fritidshus.

 ** 

Avser anslutning fram till överlämningspunkt på yttervägg, samt montering av Gällivare kommuns utrustning i lägenheterna. Fastighetsägaren ansvarar själv för att anlägga fastighetsnät från överlämningspunkten fram till lägenheterna.

 *** 

Avgiften avser fritidshus som ligger inom 50 m från ett fiberstråk inom ett utbyggnadsområde. För sträcka som överstiger 50 m tillkommer faktisk kostnad för fiberförläggningen för den del som överstiger 50 m.

Anslutning till bredbandsnätet i efterhand, när bredbandsnätet på ett område redan är utbyggt, sker till faktisk kostnad för anslutningen.


Avgift vid överlåtelse:

 1.  Överlåtelseavgift*    700 kr
   
 *  Som överlåtelse räknas en anslutning som återaktiveras inom 3 månader efter att den har inaktiverats, exempelvis vid byte av ägare för ett enfamiljshus.

Avgift per anslutning för nyttjande av Gällivare kommuns bredbandsnät:

 1.  Nätavgift    50 kr per månad

Avgift för arbete som utförs av bredbandstekniker:

 1.  Bredbandstekniker    700 kr per timme

Beslutade av kommunfullmäktige 2019-12-09

Klicka här för att hitta till protokoll från kommunfullmäktige.


Övriga avgifter

 1.  Efteranslutning   

Självkostnadspris

(kostnadsförslag ges på begäran)