Nätabonnemang

För att tjänsteleverantörerna ska kunna leverera en tjänst över stadsnätsanslutningen behöver det finnas ett aktivt nätabonnemang på adressen. Genom att teckna nätavtal med Gällivare kommun ingår kunden ett nätabonnemang. Nätabonnemanget förblir aktiv fram till dess att kunden väljer att inkomma med en uppsägning till Gällivare kommun.

Nätabonnemanget är knutet till en fysisk anslutning och kan därmed inte flyttas. Det är även knutet till den person som ingått abonnemanget och löper till dess att kunden själv väljer att avsluta abonnemanget.

 

Villkor och taxor

Klicka här för att se aktuella taxor.

Klicka här för att läsa dunderNETs allmänna villkor.

 


Teckna, säga upp och överlåta

Ingå nätabonnemang - Aktivera anslutning

Genom att teckna nätavtal för nätabonnemanget, aktiveras anslutningen.

 

När abonnemang ingåtts blir anslutningen aktiv (inom 1 arbetsdag efter handläggning). När anslutningen är aktiv kan tjänsteleverantörerna lägga på tjänster (internet, TV, telefoni) på anslutningen.

Fr.o.m. nästkommande kvartal debiteras taxor för abonnemanget.

Abonnemangstaxor:

  • Anslutningsavgift (debiteras vid tecknande av abonnemang).
  • Nätavgift (debiteras årligen).

 

Uppsägning av nätabonnemang - Inaktivera anslutning

Genom undertecknande av uppsägningen, avslutas nätabonnemanget.

Uppsägningstiden är löper 3 månader från nästkommande månadsskifte, efter inkommen uppsägning.

Exempel: Om uppsägning inkommer någongång under april löper uppsägningstiden ut sista juli.

Obs! Tjänster (t.ex. internet och TV) måste avslutas via tjänsteleverantören.

 

Vid uppsägningen av nätabonnemanget spärras anslutningen, från att nya tjänster ska kunna läggas till innan nytt nätabonnemang tecknats.

Befintliga tjänster fungerar fortsatt, men nya tjänster kan inte beställas innan nytt abonnemang tecknats.

När uppsägningstiden löpt ut blir anslutningen inaktiv och eventuella tjänster som ej sagts upp upphör att fungera. Även debitering av nätavgift upphör.

 

Överlåtelse av nätabonnemang

Genom att teckna nytt nätabonnemang under tidigare kunds uppsägningstid, genomförs automatiskt en överlåtelse. Vid överlåtelse debiteras en administrativ överlåtelseavgift istället för en ny anslutningsavgift.

 


Metoder för abonnemangshantering

E-tjänst (endast för privatpersoner*)

Via Gällivare kommuns e-nämnd kan ni teckna och säga upp nätabonnemang för era anslutningar med hjälp av BankID.

  Klicka här för att öppna e-tjänsten.

 

*Digitala undertecknande av avtal för nätabonnemang fungerar endast för fysiska personer som tecknar avtal i eget namn. Ombud för andra fysiska personer eller juridiska personer måste teckna avtal på papper.

 

Blanketter

Blanketter finns för avhämtning i receptionen i kommunhuset. Nedan finns blanketterna i PDF-format för utskrift. 

  Klicka här för att ladda ner avtalsblankett för nätabonnemanget.
  Klicka här för att ladda ner uppsägningsblankett för nätabonnemanget.

Obs! Undertecknade blanketter måste skickas eller lämnas in fysiskt i original.


Avisering efter avslutad handläggning

För digitala avtal och uppsägningar skickas automatiskt en avisering så snart handläggningen är färdig.

För pappersavtal skickas i bekräftelse efter handläggning, via e-post.