Hur gör dödsbon för att teckna eller säga upp avtal?

Svar

Om dödsboet äger fastigheten

Dödsboets delägare kan teckna och säga upp avtal för dödsboets räkning. Dödsboets delägare behöver i samband med uppsägningen av nätavtalet styrka kundens bortgång.

Dödsfallsintyg går att beställa via skatteverket.


Efter ägarbyte

Om fastigheten där anslutningen är placerad har sålts eller på andra sätt överlåtits från dödsboet, kan även nya fastighetsägarna säga upp avtalet.

Detta kräver att nya ägarna finns registrerade som lagfarts- eller tomträttsinnehavare i fastighetsregistret.