Hur kan ombud för sjuka teckna eller säga upp avtal?

Svar

Den som tecknar eller säger upp avtal för någon annans räkning måste styrka att de besitter den rätten. T.ex. genom framtidsfullmakt eller likvärdigt dokument.