Varför går det inte att skriva ut markupplåtelseavtal från hemsidan?

Svar

Tidigare när avtalen fanns att ladda ner, förekom det väldigt mycket fel och en betydligt större arbetsinsats vid handläggning.

Genom att skicka ut färdigt ifyllda avtal på begäran har felen med pappersblanketterna nästan helt upphört. Även arbetsbelastningen vid handläggning har minskat pga de nya rutinerna.

En annan fördel är att fiberenheten har mer kontroll att kunna lokalt anpassa informationsutskick och -insamling i samband med utskicket av markavtalen.