Jag har separerat och flyttat, varför får jag fakturan?

Jag har fått en faktura för anslutningen till mitt ex bostad.


Svar:

Fakturan skickas till den som ingått nätabonnemang (tidigare kallat nätavtal) med Gällivare kommun. Du behöver säga upp abonnemanget och din ex-partner behöver teckna ett nytt nätabonnemang.

Den faktura som skickats ut till dig måste du betala. Eventuell kompensation för detta är upp till dig och din ex-partner att göra upp sinsemellan.

Äldre versioner av nätabonnemanget

På äldre versioner av nätabonnemanget fanns det möjlighet för två personer att stå med på samma avtal. Om både du och din ex-partner står på avtalet, kan fakturamottagaren ändras till den andra parten utan nytt avtal.