Varför får jag en faktura, trots att jag inte bor kvar?

Jag har flyttat men får ändå en faktura från Gällivare kommun för stadsnätsanslutningen, till min tidigare adress.


Svar:

Oavsett om en bor kvar eller inte är den som ingått nätabonnemang (tidigare kallat nätavtal) med Gällivare kommun, kund tills nätabonnemanget har sagts upp. Därmed skickas även fakturor ut för anslutningen.

Nätabonnemanget kan avslutas genom insänd uppsägningsblankett eller på hemsidan, med BankID.

Nätabonnemanget löper månaden ut samt efterföljande tre månader, efter uppsägningsblanketten inkommit till Gällivare kommun. 


Faktura för tidigare period?

Kontrollera ifall fakturan gäller en period innan uppsägningnen.

Försenade fakturor 2020-2021

Pga strul med fakturahanteringen har innestående fakturor avseende perioden Q4-2019 t.o.m. Q3-2021 inte skickats ut. Fakturautskicken har återupptagits Q4-2021 och skickas ut i omgångar.