Varför får jag en faktura både från Gällivare kommun och min tjänsteleverantör?

Jag har ju redan betalat för internet till min tjänsteleverantör, varför får jag en till faktura från Gällivare kommun?


Svar:

Tjänsteleverantören debiterar enbart kostnaden för själva tjänsten. Där utöver tillkommer nätavgift samt anslutningsavgift. Dessa faktureras separat av Gällivare kommun.