Varför har jag fått faktura? (Topbostäder & ersättningshus)

Jag bor i Topbostäders lägenhet/LKABs ersättningshus. De skulle ju stå för anslutningen.


Svar:

Topbostäder:

Topbostäder står för den första anslutningsavgiften för respektive lägenhet. Övriga avgifter bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Vid frågor kontakta Topbostäder.

LKAB ersättningshus:

LKAB står för den första anslutningsavgiften för respektive bostad. Övriga avgifter bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Obs! Detta gäller dock enbart ersättningshus. Dvs där nyckel-mot-nyckel-principen tillämpats. För övriga fastighetsägare gäller samma villkor som övriga kunder i dunderNET.