Varför står det att fakturan avser perioden januari-december?

På fakturan står det att fakturan avser januari-december, men jag ska ju faktureras för en kortare period.

  • Tecknat nytt nätabonnemang (tidigare kallat nätavtal) under året.
  • Sagt upp nätabonnemang under året.

Svar:

Januari-december står som period för alla årsfakturor, även om ni betalr för en kortare period. Förhoppningsvis kan det komma att förtydligas exakt vilken period som avses i framtiden, men i nuläget finns inte den möjligheten vid fakturaexporten.

Om du sagt upp ditt nätabonnemang under året som avses, debiteras du endast för månaden då avtalet sagts upp (inaktivering av anslutning) samt de tre efterföljande månaderna (uppsägningstiden).

Om du tecknat nytt nätabonnemang debiteras du för kvarstående månader, efter nätabonnemanget registrerats (aktivering av anslutning).


Exempel:

Nätabonnemanget sägs upp i juni. Kunden debiteras för hela juni samt efterföljande tre månader. Total är det då nio månader som debiteras.

Nätavgiften för 2021 är 50 kr/månad (40 kr exkl moms).

Debiterat belopp = 9 månader x 50 kr i nätavgift = 450 kr (360 kr exkl moms).