Hur ofta kommer fakturan för nätavgiften?

Svar:

Årsvis.

Detta för att nätavgiften är för låg för att debiteras oftare.