Går det att dela upp betalningen?

Kort svar

Nej!

Långt svar

Oavsett om en betalar med pappersfaktura, e-faktura eller autogiro så är det hela startavgiften och nätavgiften för hela faktureringsperioden som ska betalas.

En delbetalning skulle innebära en kraftigt höjd nätavgift för att täcka kostnaderna för faktureringen.