Går det att ha tjänster från olika leverantörer samtidigt

Går det t.ex. att kombinera en internettjänst via en leverantör med en telefonitjänst från en annan leverantör?

Svar:

Prata med er tjänsteleverantör.

En del TV- och telefonitjänster är knutna till en viss anslutning. Om tjänsterna däremot är webbaserade så fungerar dem oavsett vilken internetanslutning ni har. Webbaserade tjänster kräver dock alltid att det finns ett internetabonnemang.