Vad är det för uttagsnummer som vissa tjänsteleverantörer efterfrågar?

Svar

Uttagsnummer kan förekomma hos en del fastighetsägare för att särskilja anslutningar i olika lägenheter eller lokaler på samma adress. Inom dunderNET används lägenhets- och rumsnummer istället för uttagsnummer.


Lägenhetsnummer anges med fyra siffror enligt Lantmäteriets föreskrifter och finns ofta skrivet på eller intill lägenhetsdörren, i listan med boende i entrén och på ditt hyresavtal.

Klicka här för att komma till Lantmäteriets instruktioner.


Obs! En del hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ha egna lägenhetsnummer, men det är lantmäteriets nummer som ska anges.