Behövs det ett internetabonnemang för att se på TV?

Vi tänkte ta TV via vår stadsnätsanslutning.


Svar:

Det finns två typer av TV-tjänster som kan tillhandahållas via dunderNETs nät.

IPTV

IPTV är en TV-tjänst som är låst till en specifik anslutning. Dessa tjänster kräver inte att ni har ett internetabonnemang. 

Webb-TV

Som namnet kanske antyder så distribueras denna tjänst över webben. Till skillnad från IPTV kräver webb-TV alltså ett internetabonnemang. Fördelen med webb-TV är dock att tjänsterna inte är låsta till en specifik internetleverantör eller plats. Dessa typer av tjänster ska med andra ord gå att ta med sig. T.ex. på semestern för anslutning via sommarstugans mobila bredband.

Kontakta tjänsteleverantörerna

Tjänsteleverantörerna kan informera om vilka typer av TV-tjänster de tillhandahåller.


Klicka här för att läsa mer om de olika TV-teknikerna på Telekområdgivarnas hemsida.