Anslutning av bostadsrätter

Steg för steg: Färdigställ anslutningar till flerfamiljshus.

När fiber finns fram till husets anslutningspunkt (fasadbox eller fasadmätarskåp), följ stegen nedan för att färdigställa anslutningarna i er bostadsrättsförening.

Steg  
1.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen rådfrågar Gällivare kommun, angående inkoppling.

   
2.

Styrelsen tar in offert för att anlägga ett fastighetsnät, i enlighet med Gällivare kommuns tekniska anvisningar.

   
3.

Styrelsen och föreningen tar ställning till inkomna offerter för fastighetsnätet.

   
4.

 

Styrelsen och föreningen tar ställning till vem som ska stå för anslutningsavgiften (engångskostnad) samt nätavgiften (löpande avgift).

Klicka här för att se aktuella taxor.

Alternativ:

A)

Föreningen, står för alla kostnader.

B)

Lägenhetsinnehavarna, var för sig.

     
5.

 

 

 

Styrelsen och föreningen tar ställning till vem som ska teckna avtal med tjänsteleverantörerna.

Klicka här för att se tillgängliga tjänster och tjänsteleverantörer via dunderNET.

Alternativ:

A)

Föreningen upphandlar gemensamt tjänsteutbud till alla i föreningen.

Obs! För detta alternativ bör föreningen även stå för anslutnings- och nätavgifterna.

B)

Lägenhetsinnehavarna får själva välja fritt tjänster och tjänsteleverantörer.
   
6. Styrelsen beställer arbetet att anlägga fastighetsnät, av någon som lämnat offert.
   
7.

Föreningens entreprenör bygger fastighetsnätet.

Nätet byggs från Gällivare kommuns anslutningspunkt (t.ex. fasadbox), via ett teknikutrymmet vidare till alla lägenheter och lokaler som ska anslutas.

   
8.

Styrelsen meddelar Gällivare kommun att fastighetsnätet är färdigbyggt och tillhandahåller kontaktuppgifter för att Gällivare kommun ska kunna boka in hembesök med alla lägenhetsinnehavare.

   
9.

Gällivare kommun skickar en tekniker, som avgiftsfritt monterar konvertrar i alla lägenheter och lokaler som ska anslutas, samt eventuell annan utrustning som är anvisat enligt tekniska anvisningar.

Teknikern bokar in tider med respektive lägenhetsinnehavare inför arbetet.

   
10. Gällivare kommun driftsätter anslutningarna.
   
11.

 

Nätabonnemang tecknas med Gällivare kommun.

Detta steg beror på beslutet i steg 4.

Alternativ:

A) Föreningen, tecknar nätabonnemang för alla anslutningarna.
B) Lägenhetsinnehavarna, tecknar nätabonnemang var för sig.
   
12.

Gällivare kommun aktiverar anslutningarna.

När anslutningarna blir aktiva kan tjänsteleverantörerna, leverera sina tjänster via anslutningarna.

Fakturor för anslutnings- och nätavgift skickas i efterhand.

   
13.

Tjänster beställs via tjänsteleverantörerna.

Detta steg beror på beslutet i steg 5.

Alternativ:

A)

Föreningen. Gemensamma tjänster för alla.

Detta alternativ förutsätter att föreningen även tecknat nätabonnemangen.

B) Lägenhetsinnehavarna, var för sig. Alla väljer fritt tjänster.
   
  Så snart tjänsteleverantörerna lagt på tjänsterna, kan anslutningarna användas.

 


Jämförelse av alternativen.

 

Nätabonnemang Fördelar Nackdelar
  Föreningen, tecknar nätabonnemangen.
 • Ingen ny anslutningsavgift vid ägarbyte.
 • Inget behov av överlåtelse vid ägarbyte.
 • Lägenhetsinnehavarna/föreningen betalar för anslutningar, även om de inte används.
  Lägenhetsinnehavarna, tecknar nätabonnemang.
 • Lägenhetsinnehavare betalar bara för anslutningen om de använder den.
 • Ny anslutningsavgift debiteras vid ägarbyte.
 • Vid missad överlåtelse kan nya lägenhetsinnehavare tillfälligt utan anslutning vid inflytt.
     
Tjänster Fördelar Nackdelar
  Föreningen, beställer tjänster.
 • Tjänsterna fungerar oavbrutet trots ägarbyte.
 • Vanligt med mängdrabatt för tjänsterna.
 • Lägenhetsinnehavarana har ingen valmöjlighet.
 • Lägenhetsinnehavarna betalar för alla tjänster oavsett om de används eller inte.
  Lägenhetsinnehavarna, beställer tjänster.
 • Lägenhetsinnehavarna kan välja de tjänster de vill ha.
 • Lägenhetsinnehavarna betalar bara för de tjänster de använder.
 • Lägenhetsinnehavarna måste teckna och säga upp tjänster i samband med ägarbyte.
 • Ordinarie priser för tjänsterna.