Koppla in radioutrustningen

Stegvis guide för att koppla ihop antenn med konverter för kunder i radionäten.

Strömförsörjning till antennen

Radioantennen som sitter utomhus hos alla kunder i radionätet drivs med el via nätverkskabeln (PoE). För att tillhandahålla denna ström medföljer en speciell strömadapter (s.k. PoE-injektor) till vilken antennen ansluts.

Klicka här för att läsa mer om PoE i vår ordlista.

 

1.

Anslut antennen till strömadaptern (PoE)

  På strömadaptern till antennen finns två nätverks uttag. Nätverkskabeln från antennen ska anslutas till uttaget märkt PoE. Detta uttag har utöver dataöverföring även en strömmatning.
  Obs! Det är viktigt att inte förväxla uttagen. Vid felkoppling kan konvertern skadas. 

2.

Anslut konvertern till strömadaptern (PoE)

  Nätverkskabeln från konvertern ska anslutas till uttaget märkt LAN.
  Obs! Det är viktigt att inte förväxla uttagen. Vid felkoppling kan konvertern skadas.

3.

Anslut strömadaptern (PoE) till eluttaget

  Anslut strömadapterns strömkabel till undersidan av adaptern och andra änden till ett vanligt 230 V vägguttag.

 

Koppla in övrig utrustning

Klicka här för att se återstående steg för att börja använda anslutningen.