Starta konvertern

De konvertrar som finns monterade hos kunden måste vara igång för att  kunna ta emot de tjänster som är beställda till adressen.


Icotera (samtliga modeller)

Strömkabel och strömknapp

För samtliga konvertrar från Icotera sitter kontakten för strömadaptern längst till vänster. Strax höger om den sitter en rund svart knapp. När knappen trycks till intryckt läge startar konvertern.

OBS! Det är viktigt att ni använder den strömadapter som medföljer konvertern. Klicka här för att läsa mer.

Nätadapter och ON-/OFF-knapp

Bild som visar undersidan av en konverter av märket Icotera.

 

Lampor

När konvertern startar upp blinkar alla lamporna under närmare en minut. Om konvertern får ljussignal lyser första lampan grönt. När andra lampan lyser grönt har utrustningen även kontakt med dunderNETs utrustning.

 

Konverter LED grön

Bild som visar lamporna när anslutningen är i drift och konvertern har kontakt med stadsnätet. 

 

Två gröna lampor, men ej i drift

Kontrollera att området är driftsatt! Pga nya rutiner går det inte längre att se på konvertern om ett område är i drift.

Vanligtvis tänds den andra lampan innan området är i drift. Detta för att fiberenhetens tekniker ska kunna kontrollera signalkvalitet och kontrollera att allt ser ut att fungera. Detta är en kvalitetskontroll som införts 2021 med syfte att upptäcka en fel och brister innan området hunnit besiktats. Utrustningen har kontakt med dunderNET, men uppkopplingen mot internet slås inte på förrän efter driftsättningen.

Klicka här för att se aktuella och kommande driftsättningar.

Lyser rött

Om konverterns första lampa lyser rött, starta om er konverter. Om felet kvarstår kontakta dunderNET.

Obs! Alla övriga fel på er anslutning felanmäls till er tjänsteleverantör.