Instruktioner - fiberkonverter

Den utrustning som monteras hemma hos alla kunderna kallas fiberkonvertern.

Samtliga fiberkonvertrar som installeras är i nuläget av fabrikatet Icotera. Modell kan dock variera beroende på när fiberkonvertern monterats.


Funktioner

Fiberkonvertern är konfigurerad utan inbyggd router. Fiberkonverterns uppgift är enbart att omvandla signalen från ljuspulser till elektriska pulser.

Alla inställningar i fiberkonvertern fjärrstyrs av Gällivare kommun och uppdateringar görs automatiskt. Ingen inloggning eller justering krävs av kunderna.


Uttag, knappar och sladdar

Fiberkonvertrarna kan variera lite i utseende från modell till modell, men gemensamt för alla är att de uttag och knappar som kunden behöver använda är strömuttaget, strömbrytaren och nätverksuttagen. Övriga uttag som kan finnas på de olika modellerna används inte. Strömknappen ska vara i intryck läge vid påslaget läge och i utstickande läge när den är avstängd.

Nedan är exempel på några hur undersidan kan se ut på några olika modeller.

Figur 1 Icotera I5900 serien. Från vänster: strömuttag, strömbrytare, nätverksuttag, telefonuttag (används ej), knapp för fabriksåterställning (ska ej användas), kabel-TV-uttag (används ej).

Figur 2 Icotera I5200 serien. Från vänster: strömbrytare, nätverksuttag, knapp för fabriksåterställning (ska ej användas) och strömuttag.

Koppla in router i valfritt uttag

Routern ansluts till valfritt nätverksuttag på fiberkonvertern.

Eftersom fiberkonvertern saknar funktion för routing, fungerar det inte att koppla flera routrar i fiberkonvertern samtidigt. Detta då antalet IP-adresser är begränsat.

Strömsladd

Använd endast medföljande strömkabel. Användning av annan strömkabel kan medföra störningar eller skador på konvertern.

Om medföljande strömadapter tappats bort kan en ny köpas från fiberenheten.


Lampor

Vid uppstart blinkar alla lamporna. Efter ca 1 minut ska första lampan på fiberkonvertern börja lysa grönt ifall den får signal. Den lampa som kunden behöver hålla koll på är den första lampan från vänster. Lampan ska lysa grönt, om konvertern får signal.

Figur 3 Lampan längst till vänster (föreställande 3 fibertrådar) ska lysa grönt när konvertern får signal.

Om första lampan lyser rött

Om första lampan lyser rött får inte fiberkonverten signal och felsökning av tekniker krävs.

Alla avbrott eller störning på era tjänster felanmäler ni till er tjänsteleverantör. Detta oavsett vilken färg första lampan har i samband med störningen. Har ni däremot inte hunnit beställa någon tjänst och konvertern lyser rött, kontaktar ni fiberenheten istället.


Serienummer

Om något skulle vara felkopplat i nätet kan fiberenheten behöva fiberkonverterns serienummer. Samtliga fiberkonvertrar ska ha en etikett (se exempel nedan) med numret synligt på framsidan av fiberkonvertern.

Etikett som ska finnas på framsidan av alla konvertrar av modell i5801-01 Etikett som ska finnas på framsidan av alla konvertrar av modell i5855-00

Figur 4 Två varianter av den etikett (med serienummer) som ska finnas påklistrade på fiberkonverterns framsida. Markerat i rött är de siffror som ska anges till fiberenheten.


Skötselråd

För att undvika damm inne i konvertern och överhettning, bör öppningarna för fiberkonverterns kylning (på sidorna och ovansidan) dammsugas några gånger per år.

Figur 5 Markerat i rött är de öppningarna som kan behöva dammsugas.

Undvik avtorkning med blöta trasor då vatten kan det kan skada elektroniken.

Undvik att exponera fiberkonvertern för kyla, fukt eller hög värme.

Placering av möbler direkt mot fiberkonvertern bör undvikas, då det kan leda till överhettning. Bästa för fiberkonverterns hållbarhet är god luftcirkulation och rumstemperatur.


Lossa inte fiberkonvertern på egen hand!

Fiberkonvertern får endast lossas av behöriga tekniker. Kontakta dunderNET ifall ni behöver flytta eller tillfälligt demontera fiberkonvertern.

Skador och smuts på kontakter

Fiberkontakter är känsliga. Vid repor eller smuts på kontaktytor kan fiberanslutningen upphöra att fungera. Det är därmed inte tillåtet att lossa fiberkonvertern på egen hand. Åtgärd av fel som enbart kan orsakas genom obehörig hantering, debiteras kunden.

Laser kan skada ögon och hud

Trots att ljuset kan vara av våglängder osynliga för det mänskliga ögat så är ljusstyrkan så pass hög att det är skadligt vid direkt exponering. Vid lossande av konvertern kan man exponeras för detta ljus. Ett ljus som vid felsökning kan vara klassad så högt som laserklass 3B.

”Lasrar i laserklass 3B kan vara skadliga om laserstrålen träffar ögon eller hud.

Även en reflektion av laserstrålningen är skadlig för ögat eller huden.”

– Strålsäkerhetsmyndigheten


Därför behövs en separat router

En router har funktioner som är nödvändiga för att anslutningen ska kunna nyttjas säkert och av flera användare samtidigt.

  • Routing gör det möjligt att ansluta flera enheter via samma IP-adress på internet, genom att tilldela lokala IP-adresser till varje enhet i ditt hemmanätverk.
  • Brandväggen skyddar användares anslutning och förhindrar att utomstående får tillgång till anslutna datorer och enheter. Denna funktion finns i alla routrar för privat bruk.
  • Accesspunkt är den del som sänder ut och tar emot signaler i ett trådlöst nätverk. Accesspunkt finns inbyggt i alla trådlösa routrar.