Ordlista

Här finns tekniska begrepp samlat tillsammans med förklaringar.


A

Accesspunkt

Nätverksutrustning som sänder trådlöst ut ett befintligt existerande nätverk. En nätverkskabel ansluts till en router eller switch och det inkommande nätet delas sedan ut till anslutande enheter. Då en accesspunkt inte skapar ett eget nätverk kan den inte anslutas direkt till konvertern, utan måste anslutas via en router. Många av dagens routrar har inbyggd accesspunkt och brukar då kallas för en "trådlös router". 

 

Anslutningspunkt

Platsen där fiberledningen ansluter till en byggnad. Anslutningspunkten kan vara en fasadbox eller ett fasadmätarskåp.

 

Avlämningspunkt

Närmaste plats där en byggnad kan anslutas till stadsnätet, vid framtida efteranslutning.

Vanligtvis är avlämningspunkten en avgrening från förbipaserande fiberslangar (ett fiberstråk) som avlämnats t.ex. vid fastighetsgränsen eller intill husets fasad för framtida efteranslutning.

 


B

Brandvägg

Skyddar anslutna datorer och enheter från angrepp. Routrar för privat bruk har idag inbyggd brandvägg. Separata brandväggar används utav större företag och kostar oftast mer än en router. Med endast en brandvägg mellan konvertern och era enheter begränsas antalet anslutna enheter till antalet IP-adresser från er tjänsteleverantör. 

 

Brygga

Plockar upp signalen från ett trådlöst nätverket och sänder den vidare via kabel. Används för att ansluta utrustning som saknar funktion för trådlöst nätverk.

Oftast kombinerad med "repeater".

 


C

CPE

En akronym för "customer premises equipment" vilket förenklat betyder "kundutrustning".

Se kundutrustning för mer information.

 


F

Fiberstråk

Ledningsgator där fibernätet finns nedgrävt. Utgörs t.ex. av nedgrävda slangar för fiberkablar. 

 

Fixed Wireless Access (FWA)

Se radionät.

 

FTTx (Fibre to the x)

Akronymet FTTx står för "Fiber till" där slutbokstaven som ersätter x:et talar om var fibern är avlämnad.

Det finns två av dessa akronym som används för att benämna att en fastighet är ansluten med fiber. FTTH och FTTB.

  • FTTH/Fibre to the home: Fiber till hemmet, innebär att fibern kommer in i bostaden. Dvs in i ett rum i en villa eller lägenhet.
  • FTTB/Fibre to the building: Fiber till byggnaden, innebär att fiber finns fram till fasaden eller ett teknikutrymme i byggnaden.

 


I

IP-Telefon

En fast telefon där samtalen går via en internetanslutning istället för telefonjacket.

 

IPTV-box

Gör det möjligt att se TV via en internetanslutning istället för via t.ex. antenn eller parabol.

Obs! Denna utrustning tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

 


K

Kanalisation

Ett samlingsbegrepp som främst syftar på de rör (<160 mm) och slangar (>5 mm) som används i fibernätet. Även skarvbrunnar och kopplingsskåp inkluderas i begreppet.

Istället för att lägga ner kablar direkt i marken, grävs det alltid ner någon form av kanalisation som kablarna ska ligga i. Fiberkablarna blåses sedan ut med tryckluft, eller dras ut med dragsnöre i kanalisationen. Detta underlättar reparationer, framtida uppgraderingar och ger ett extra skydd för kablarna.

 

Kapacitetstjänst

Innebär att kunden hyr en egen fiberförbindelse mellan två eller flera platser med en önskad hastighet och service (SLA).

 

Konverter

Omvandlar ljussignaler i fiberkablar till digitala elektroniska signaler i nätverksuttaget. Finns installerad hos stadsnätets kunder och gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att skicka sina tjänster till rätt kund.

Denna utrustning tillhandahålls av stadsnätet.

 

Kundutrustning

Det är ett samlingsnamn för den utrustning som sitter monterad inne hos alla kunderna. Kundutrustning kan t.ex. vara en konverter eller en switch, till vilken kunden ansluter sin egen router.

Denna utrustning tillhandahålls av stadsnätet.

 


M

Mediaomvandlare

Se konverter.

 

Modem

Används av analoga tekniker (bl.a. uppringt internet och ADSL), där en analog signal (t.ex. i telefonnätet) omvandlas till en digital signal och vice versa (kallat modulering och demodulering varav namnet m).

Renodlade modem fyller ingen funktion till er stadsnätsanslutning.

 


O

ONT

En akronym för "Optical network terminal", vilket rakt översatt betyder "fibernätversavslut".

Se konverter.

 


P

PoE

Akronymen PoE står för Power over Ethernet, vilket innebär strömöverföring via nätverkskabel. PoE används för att tillhandahålla ström till nätverksutrustning som inte kan placeras på platser där det vanligtvis finns ett eluttag. 

dunderNET använder PoE för att tillhandahålla ström till antennerna, som finns monterade utomhus hos kunderna i radionäten.

 


R

Radionät

Bredband via fast radio används som komplement till fiber för att ansluta fastigheter till stadsnätet. Radionät använder trådlösa signaler för att skicka informationen från en mast till kunderna. Tekniken kan användas i glesbygd och ormåden

Klicka här för att läsa mer.

 

Repeater

Repeater betyder "upprepare". Denna typ av utrustning kan plocka upp en trådlös signal från ett befintligt trådlöst nätverk, och vidarebefordra signalen. Detta för att öka räckvidden på ett befintligt nätverk.

Ofta kombinerad med "brygga".

 

Router

Skapar ett lokalt nätverk med egna IP-adresser, vilket möjliggör för fler enheter att vara anslutna samtidigt till en och samma anslutning. I routrern finns även brandvägg som skyddar anslutningen.

Obs! Denna utrustning måste kunden införskaffa via en tjänsteleverantör eller en hemelektronikåterförsäljare.

 


S

Samförläggning

När fibernät anläggs i samband med andra aktörers anläggningsarbeten.

Klicka här för att läsa mer.

 

SLA

Service Layer Agreement är en specifikation av nivå av service, som en nätägare eller leverentör ska tillhandahålla. Det kan bl.a. omfata utryckningstider vid avbrott och tillgänglighets garantier. Ju högre nivå av SLA ju högre är kostnaden.

 

Slutna nät

Att ett kommunikationsnät (t.ex. fiber- eller mobilnät) är ett slutetnät, innebär det bara finns en tjänsteleverantör i nätet. Vanligtvis i stängda nät så är nätägaren och tjänsteleverantören samma företag.

Se mer under öppet nät.

 

Svart fiber

Hyra av en egen fiber mellan två platser, där kunden själv tillhandahåller utrustning för kommunikation mellan respektive kabelände.

 

Switch

Sprider vidare ett befintligt nätverk till fler enheter. En switch kan kopplas in till en router om nätverksportarna inte räcker till, för att utöka antalet portar. Switchen kan dock inte användas istället för en router, då den till skillnad från en router, inte skapar ett nätverk med egna IP-adresser. Istället vidareförmedlar den redan tillgängliga adresser från källan (t.ex. en router) den är ansluten till.

 

Söktråd

Söktråden grävs ner tillsammans med kanalisationen i fibernätet. Denna tråd används för att lokalisera nedgrävda ledningar, t.ex. för att undvika avgrävningar.

 


T

Tjänsteleverantör

De företag som tillhandahåller tjänster (internet, tv och telefoni) i dunderNET.

 


Ö

Öppna nät

dunderNET är ett öppet nät.

Att ett kommunikationsnät (t.ex. fiber- eller mobilnät) är ett öppet nät, innebär det att alla tjänsteleverantörer som vill tillhandahålla tjänster via nätet har den möjligheten. Alla leverantörer verkar på samma villkor i nätet och kunderna väljer fritt mellan tjänsteleverantörer som finns i nätet.