Bredband via radio

Bredband via radionät (fixed wireless access, FWA) innebär att signalen överförs trådlöst med radiosignaler. Denna teknik används i begränsad utsträckning. Tekniken är främst tänkt att användas i områden där det är avstånden är stora och kunderna få. Till en början byggs tekniken ut i delar av Malmberget som påverkas av framtida avvecklingar.

Kunder som ansluter sig till ett radionät får en switch monterat invändigt. Switchen ansluts sen en antenn med inbyggd sändare och mottagare, som kommunicerar med stadsnätet via en basstation i området. Antennen monteras utvändigt på husets fasad eller tak, för att ha såpass fri sikt som det går att få, mellan antenn och basstation.

Tekniker

Den FWA-teknik som används av dunderNET i radionät kallas "Fiber+". Även andra radiolänkslösningar förekommer för företagslösningar, då oftast som temporär lösning.

Avgifter

Det är samma avgifter för stadsnätsanslutningar via fiber och radio.

Klicka här för att se aktuella taxor för stadsnätet.

Kapacitet och hastighet

Fiber+ har likt fiber en garanterad bandbredd till varje kund. Nätet byggs för att klara alla kunderna i området. Det innebär att hastigheten till varje anslutning till skillnad från mobilt internet inte påverkas lika mycket av användningen i ett område. Varje kund har möjlighet till hastigheter upp till 100 Mbit/s. Dvs samma hastighet som i de äldre delarna av dunderNETs fibernät.

Utbyggnad

I områden som byggs ut med Fiber+ skickas information till de boende i området, om planerade utbyggnad.


Klicka här för att läsa mer om Fiber+ på Eltels hemsida.


Ansluta sig i efterhand

Radionät byggs endast ut inom projekt och efteranslutningar kan bara göras i områden där det redan finns ett befintligt nät utbyggt.