E-post

Då får du E-post från fiberenheten.

Endast om din e-postadress varit med i tidigare korrespondens eller angivits som kontaktuppgift i ett ärende, kontaktas du per e-post.

Utöver fiberenhetens egna ärenden, kan ärenden från medborgare även inkomma via andra delar av kommunförvaltningen samt via externa aktörer (t.ex. tjänsteleverantörer och entreprenörer) eller externa webbtjänster (t.ex. felanmälningar och avtalshantering).


Nätfiske - E-post som ser ut att komma från fiberenheten

Det förekommer att bedragare skickar e-post där de utger sig vara någon annan. T.ex. kan de utge sig för att vara en medarbetare eller avdelning på Gällivare kommun, i syfte att utsätta mottagaren för bedrägeri.

Vanligast är att mailet kommer från en adress som ska likna (eller föra tankarna till) den de utger sig för att vara.

I mer avancerade fall kan e-post manipuleras så att e-postadresserna även se ut att vara korrekta. Gällivare kommun arbetar aktivt mot att stärka skyddet, som begränsar möjligheten till dessa typer av bluffmail.

Känner du dig osäker på ett mail du har fått från fiberenheten? Kontakta Fiberenheten via kontaktuppgifterna på hemsidan.


Länkar i e-post

Öppna inte länkar om du är osäker på. Oavsett avsändare. Om du inte ser vilken hemsida länken leder till bör du inte öppna länkar i e-post.

Fiberenheten skriver ut webbadresser i klartext, de gånger du i e-post hänvisas till information på hemsidan. På så sätt kan du själv kopiear adressen från mailet och klistrar in i webbläsarens adressfält, utan att klicka på knappar där webbadressen inte framgår tydligt.


Fiberenhetens webbadresser

Alla adresser till fiberenhetens egna hemsidor inleds antingen med "gellivare.se", "gallivare.se" eller "dundernet.se".

Notera att kombinationen av domänet (gellivare, gallivare eller dundernet) och toppdomänet (.se) ska stämma.

För digitala tjänster utanför den egna hemsidan brukar fiberenheten lägga upp genvägar på sin egen hemsida. Även webbadresser med så kallade subdomän kan anvädas för att snabbare hamna rätt. Då inleds webbadressen med subdomänet följt av hemsidans adress. 

T.ex. "speedtest.dundernet.se" eller "karta.dundernet.se" (subdomän.domän.toppdomän).


Fiberenhetens e-postadresser

E-post som skickas från gällivare kommuns medarbetare har alltid e-postadresser som slutar på "@gallivare.se" som avsändare.

Vid ärendehantering i externa system (t.ex. avtal eller felanmälan), kan svar komma från webbadressen för den webbtjänst där du registrerade ditt ärende.

E-post via externa funktioner

Fiberenheten använder även extrerna webbverktyg med egna webb- och e-postadresser.

  • Norrbottens e-nämnd (digital avtalshantering) har e-postadresser som slutar på "@enamnd.se".