Hembesök

Hembesök sker endast i samband med ett pågående ärenden eller arbeten som aviserat på förhand via hemsidan.

  T.ex. efter beställd anslutning i samband med utbyggnaden i området eller ett felärende som kunden anmält till sin tjänsteleverantör.

 

Vid hembesök där teknikerna behöver komma in i bostaden bokar tekniker alltid in en tid med kunden, innan besöket genomförs.

 

Legitimering

Personal från Gällivare kommuns fiberenhet och kommunens entreprenörer ska i samband med hembesök kunna:

  • Styrka sin identitet (t.ex. yrkesidentifikation).
  • Styrka vem deras arbetgivare är.

 

Entreprenörer ska även kunna:

  • Uppvisa vem som är beställare av jobbet de ska utföra.

 

Du som kund har alltid rätt att neka personal tillträde till ditt hem om du känner dig osäker.


Frågor?

Kontakta fiberenheten!