Arbeten på Karhakkaområdet

Gällivare kommun kommer de närmaste veckorna att utföra arbeten med att åtgärda besiktningsanmärkningar efter den tidigare fiberutbyggnaden på området.

Arbetena kan pågå måndag-fredag från ca 08.00-21.00.

Vid arbetena kommer vi att gå in på tomterna och för hand gräva fram en söktråd som är nergrävd vid husvägg, nedanför den fasadbox för fiber som är monterad. Det kommer även att genomföras inmätningar av läget på fiberrör och fiberkablar inne på tomterna och längs gatorna.

Om ni har några frågor angående dessa arbeten kan ni kontakta fiberenheten.