Årligt stoppdatum för efteranslutningar

Nu införs ett årligt stoppdatum för efteranslutningar till dunderNET. Alla som vill efteransluta sin fastighet till dunderNET måste inkomma med förfrågan senast 31 mars, för att Gällivare kommun ska kunna ordna grävning under samma kalenderår.

För att hinna planera, projektera, teckna avtal, söka tillstånd som krävs och beställa arbetet från entreprenörerna, så krävs en del tid. Samtidigt är våren och sommaren den period det är som mest att göra för Gällivare kommuns fiberenhet. För att hinna med alla förberedelser som krävs, införs nu ett stoppdatum varje kalenderår. Det innebär att förfrågningar som inkommit efter stoppdatumet, inte kommer att planeras in förrän efterföljande kalenderår.

Framöver ska förfrågningar inkomma senast 31 mars, för anslutning samma kalenderår.

Admininstrativt arbete inför grävningen.

Innan spaden kan sättas i marken är det mycket som ska göras.

  • Projektering. T.ex. placering av ledning, hinder inne på fastigheten, inhämta underlag m.m.
  • Beställning. Ta fram offert och teckna avtal med kunden.
  • Schakttillstånd.
  • Markupplåtelse. Teckna avtal för fastigheter som ska passeras.
  • Ytterligare tillstånd. Beroende på läge och omfattning.
  • Beställa material.
  • Beställa och planera in arbetet med entreprenörerna.
  • Beställa ledningsanvisning.

Beroende på var det ska grävas kan det krävas ytterligare tillstånd. Det kan t.ex. handla om ledningar som går längs med eller passerar vägar och vattendrag, eller arbeten i skyddad natur. Dessa tillstånd har vanligtvis några månaders handläggningstid.

Gäller ej om du gräver själv

Om det brådskar med att ansluta en fastighet, så kan fastighetsägaren anlita en egen entreprenör som hanterar alla förberedelser och utför markarbetet, enligt Gällivare kommuns anvisningar.

Om fiber finns förberett och avlämnat vid tomtgränsen, kan fastighetsägaren själv utföra återstående markarbete enligt Gällivare kommuns anvisningar.

Innan några arbeten påbörjas måste Gällivare kommuns fiberenhet kontaktas och avtal för markupplåtelse tecknas.