Åter möjligt att signera digitala markavtal

E-tjänsten för signering av digitala avtal för markupplåtelse, fungerar nu efter en längre tids störningar i tjänsten.

Tjänsten har ej fungerat korrekt under sommaren pga ett fel i kopplingen mot fastighetsregistret. Pga felet har det under några månader inte varit möjligt att slutföra signeringen av avtalet via e-tjänsten.