Återlansering av aktivering med BankID

Nu har dunderNET börjat använda den nya aktiveringsfunktionen via Norrbottens E-nämnd. Det innebär att det åter blir möjligt att hantera sina anslutningar med BankID.

Norrbottens E-nämnd administrerar digitala tjänster åt länets kommuner. Fiberutbyggnadsprojektet använder sen tidigare en e-tjänst hos e-nämnden för tecknande av markupplåtelseavtal vid grävning av fiber på privat mark. Nu har en funktion för att administrera sina stadsnätsanslutningar blivit tillgänglig hos e-nämnden. Det innebär att det åter är möjligt att aktivera och inaktivera sina fiberanslutningar med hjälp av digitalt BankID. Det innebär mindre pappershantering, underlättar för anslutningsinnehavaren och minskar manuell handläggning av avtalen.

Klicka på knappen nedan för att komma till e-tjänsten.

Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.

BankID logotyp