Begränsad kundkontakt pga corona

Covid-19 virus i närbild.

För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer dunderNETs personal att begränsa och även senarelägga en del hembesök.

dunderNETs personal kommer under det pågående utbrottet av covid-19 att begränsa en del av sina arbetsuppgifter. Begränsningarna gäller främst arbeten inne i bostäder. Varje hembesök kommer bedömas från fall till fall. Om det finns personer i riskgrupperna (t.ex. hög ålder eller underliggande sjukdomar) bosatta i bostaden, om någon är eller nyligen har varit sjuk eller är hemkommen från resa senaste dagarna, kommer arbetena att skjutas framåt tillsvidare. Arbeten utomhus kommer inte att påverkas i samma utsträckning.

Pga försiktighetsåtgärder när det gäller begränsning av smitta bland personalen, jobbar personalen hemifrån vid misstanke om sjukdom. Det innebär även att dunderNET tidvis kan vara begränsade till arbetsuppgifter som kan utföras via dator eller telefon.