Beställ inkoppling i god tid

Just nu är det många inkopplingsärenden som inkommit. Detta medför att det kan vara lång kötid innan arbetet påbörjas av tekniker. Just nu bedöms kötiden för konverterinstallationer ligga på uppåt 4 veckor.

Då det inkommit många beställningar av installationer senaste veckorna är det längre väntetid än normalt. Framförallt påverkar detta mindre arbeten såsom konverterinstallationer.

Ungefärliga tider för att fiberenheten ska kunna färdigställa en förberedd anslutning:

Installation konverter (inomhus):
 

Inom 4 veckor

Alla installationer (inomhus och utomhus) samt fiberarbeten: 
 

Inom 8 veckor.

Grävning samt alla installationer och fiberarbeten: 
 

Beställ senast 31 mars, för påbörjat arbetet kommande barmarksperiod och möjlighet att kopplas in samma kalenderår som arbetet påbörjas.

Beställning görs utifrån lämnad offert.

Obs! Det är möjligt att själv gräva inne på den egna fastigheten.

Tänk på att alla tider ovan förutsätter att befintligt ledningsnät är helt och att arbetena kan utföras utan större hinder. Arbeten som kräver grävning görs endast när marken är tjälfri.