Dags att teckna markavtal

Nu under vecka 6 skickas informationsbrev till fastighetsägare i Övre koskullskulle, Soutujärvi samt Nilivaara med omnejd. Arbetena i området planeras att starta under april-maj och fastighetsägare uppmanas att teckna markavtal.

Det närmar sig projektstart i för Soutujärvi, Övre Koskullskulle (väster om järnvägen) och Nilivaara med omnejd. Fastighetsägare som berörs måste teckna markavtal. Informationsbrev har skickas ut till en fastighetsägare per fastighet och mail har även skickats till de som tidigare har gjort intresseanmälan. Fullständig och löpande information hittar ni under respektive delprojekts projektsida.

Vi har inte lyckats hitta uppgifter om fastighetsägare till några enstaka fastigheter. Om ni eller någon annan delägare till fastigheten ej får ett brev under kommande veckorna finns samma information som PDF på respektive projektsida.

Projektsidor

Klicka nedan för att läsa mer om respektive delprojekt.

Teckna markupplåtelseavtal för era fastigheter

Markupplåtelseavtal tecknas i första hand med BankID. Om ni saknar BankID kan ni på begäran få ett fysiskt avtal skickat till er per brev.

Klicka här för att läsa mer om markupplåtelseavtalet.

Fritidshus

50 meter grävning ingår i anslutningen av fritidshus. Vid grävning över 50 meter debiteras självkostnadspris för grävning av sträckan utöver 50 meter. Kostnaden debiteras vid projektets avslut.

Klicka här för att se grafik.

När respektive upphandling avslutats kan fastighetsägare få kostnadsförslag på begäran för grävningen fram till fritidshus. Det är även möjligt att utföra grävningen själv för att slippa den extra avgiften.