Digitala markavtal

Nu lanseras Gällivare kommuns e-tjänst för digitala markupplåtelseavtal vid fiberutbyggnad. Via Gällivare kommuns e-nämnd är det nu möjligt att underteckna avtalet digitalt med hjälp av BankID.

Inför utbyggnad av fiber på en fastighet, tecknas ett avtal mellan Gällivare kommun och fastighetsägare, tomträttsinnehavare och eventuell arrendator. Avtalet tecknas för att Gällivare kommun ska kunna anlägga, bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningar samt utrustning inne på den fastighet avtalet gäller.

Under tidigare år har alla avtal skrivits ut. Detta har krävt flera veckors arbete varje försommar, med utskrifter, häftande och undertecknanden. Lådvis med kuvert som har skickats ut till varje delprojekt. Med övergången till digitala avtal underlättar vi för alla fastighetsägare, samtidigt som alla i projektet kan lägga tid åt annat än att häfta papper och försluta kuvert. För den som saknar BankID finns fortfarande möjlighet att få avtalet på papper. 

Klicka här för att läsa mer om avtalet.

Klicka här för att komma till e-tjänsten på Gällivare kommuns e-nämnd.