Funderar du på om du vill ha en fiberanslutning?

I Gällivare kommun bygger vi anslutningen fram till huset helt avgiftsfritt. Först när du som fastighetsägare själv väljer att börjar använda anslutningen behöver du betala en anslutningsavgift samt en löpande nätavgift. Om du väljer att inte låta gräva fram fiberkabeln och installera fasadboxen när vi bygger området och senare ändrar dig, då kommer du att få betala självkostnadspris för att färdigställa fiberanslutningen. Det brukar kosta från 30 000 kr och uppåt. Därtill tillkommer anslutningsavgift och nätavgift.