Förändringar av de allmänna villkoren

Fr.o.m. 1 februari gäller nya allmänna villkor och nya avtal för aktivering av anslutningar i stadsnätet. Gamla aktiveringsblanketter som ej överensstämmer med de nya villkoren blir därmed ogiltiga.

De allmänna villkoren har uppdaterats. Uppdateringen berör främst avgifter för aktivering och återaktivering samt en anpassning för att inkludera utbyggnad av radionät. Nytt är även att alla använder samma blankett för aktivering. Anslutningstyper med avgifter som avviker från de allmänna villkoren är specifierade på aktiveringsblanketten.

I och med införandet av de nya villkoren blir de gamla villkoren samt aktiveringsblanketterna ogiltiga. Det innebär att gamla blanketter för aktivering som inkommer efter 1 februari inte kommer att accepteras, i de fall då avgifterna för den berörda anslutningstypen ej överensstämmer med de nya villkoren. För bl.a. lägenheter (exkl Top bostäder) är det nya avgifter och därmed är de gamla blanketterna ogiltiga för aktivering.

Alla aktuella dokument finns att hitta i dunderNETs dokumentsamling.

Klicka här för att komma till dokumentsamlingen.