Förkortad telefontid 2 måndagar

Måndag 27 september och 4 oktober kortas telefon- och besökstiden ner en halvtimme. Telefontiden är under dagen blir då 13:00-14:00. Fiberenheten återgår till ordinarie tider fr.o.m 11 oktober.

Pga interna aktiviteter och möten på fiberenheten, kortas telefon- och besökstiden tillfälligt ner under måndagarna 27 september samt 4 oktober. Fr.o.m. måndagen 11 oktober gäller åter ordinarie tider.