Frågor om Nedre Koskullskulle

Telia har gått ut med information om avvecklingen av telenätet i Koskullskulle och alternativ teknik. Med bakgrund av detta får Fiberenheten många samtal från boende i området. Här är en del svar på frågorna samt information om kommunens planer i området.


Ska Gällivare kommun bygga fiber i Nedre Koskullskulle?

Ja! Detta kommer göras samtidigt som de områdesvisa upprustningarna av gator och ledningsnät. Detta kommer att göras årsvis i fyra etapper.

 

När påbörjas arbetet?

Gatuupprustningen för etapp 1 påbörjas 2022.

Installationer av utrustning för etapp 1, kan komma att göras redan under hösten/vintern 2021.

Information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare inför arbetet.

 

När är anslutningarna klara att använda?

Etappt 1 förväntas att tas i drift någongång 2022-2023. Sista etappen beräknas att driftsättas ca 3 år efter den första etappen är färdig, dvs 2025-2026.

 

Varför har vi inte fått någon information?

Gällivare kommun kommer att gå ut med information till alla fastighetsägare inför arbetena i respektiv etapp.

 

Går det att göra intresseanmälan?

Nej! Istället för intresseanmälningar skickar Gällivare kommun ut förfrågningar till alla berörda fastigheter inför utbyggnaden i respektive etapp.

Gällivare kommun projekterar för anslutningar till alla fastigheter inom varje etapp.

 

Hur vet jag vilken etapp vår fastighet ingår i?

I vår digitala karta kan ni söka på er adress för att se inom vilket område er fastighet ligger.

Obs! I nuläget är endast etapp 1 fastställd. Ordningen på områdena för etapp 2-3 är inte fastställd i nuläget.


Klicka här för att läsa mer om utbyggnaden i Nedre Koskullskulle och se etappindelningen.

Klicka här för att läsa fler återkommande frågor och svar.