Godkänd entreprenad

Under fredag 26 oktober godkändes entreprenaden för Norra Vassara, Nattavaara och Kronsågen. Godkännandet innebär att Gälllivare kommun nu kan fortsätta det egna arbetet som kvarstår för att driftsätta respektive område.

Norra Vassara har sen tidigare varit redo för driftsättning och driftsattes några timmar efter beskedet.

I Nattavaara kvarstår en del mindre inkopplingsarbeten för fiberenheten, för att koppla på signalen fram till området. Driftsättning är beräknad att ske under november månad.

I Kronsågen kvarstår en del mark och fiberarbeten innan det är möjligt att koppla samman Kronsågen med stamnätet mot Gällivare. Dessa arbeten kommer att utföras sommaren 2022. Efter arbetena slutförts kommer Kronsågen att tas i drift.

Klicka här för att se mer om delprojektet.