Kommande driftsättningar

Nu finns uppdaterad information om kommande driftsättningar och pågående entreprenader på hemsidan och i dunderNETs webbkarta. Under veckan kommer även en annons i Kometen.

Alla aktuella och kommande driftsättningar har nu samlats på en egen flik i menyraden på hemsidan. Det är även uppdelat i mindre områden där delar av entreprenaden är färdig och andra delar kvarstår. Områdena i webbkartan är även uppdaterad för att det ska gå att se vilka anslutningar som är färdiga och vid vilka som arbete kvarstår innan anslutningen kan tas i drift.

I de entreprenader som driftsätts kommer återstående anslutningar att driftsättas så snart alla arbeten, som berör respektive anslutning är färdigställt. Detta beräknas att ske under andra halvan av 2021.

Utöver information om de pågående projekten och driftsättningarna har även en del annan information tillkommit och uppdaterats för att underlätta för de som söker information och vägledning på hemsidan.


Annonsering

I veckans upplaga av det lokala annonsbladet Kometen kommer det komma information om kommande driftsättningar, kommande entreprenader, information om pågående entreprenader och kort information om att börja använda anslutningarna.

Klicka här fär att läsa annonsen.