Kontroll av anslutningar på Norra Vassara

Kunder på Norra Vassara uppmanas att starta sin utrustning för kontroll av anslutningarna. 

Det mesta av fiberarbetena är färdiga längs Kraftstationsvägen och Sandviksvägen. Nu återstår slutbesiktning av fiberarbeten samt kontroll av nätet innan driftsättningen kan genomföras.
Så snart det finns mer information om driftsättningen publiceras det på hemsida under fliken driftsättning.

Vi behöver er hjälp – starta era konvertrar

Vi behöver hjälp av alla er som har anslutit er till nätet och valt att få en konverter installerad inomhus.
För att kunna kontrollera att allt fungerar som det ska inför slutbesiktningen, behöver konvertrarna startas och lämnas igång under de kommande veckorna.

Under den tiden kommer dunderNETs tekniker kontrollera signalstyrkan till och från konvertern. Konvertern kommer även att genomföra automatiska uppdateringar av programvaran.

Lyser grönt men ej driftsatt

I samband med kontrollen av anslutningen kommer konvertrarna att börja lysa grönt.
Obs! Detta innebär dock inte att nätet är driftsatt. Kontrollera på hemsidan under fliken driftsättning ifall nätet är driftsatt, innan ni försöker att börja använda anslutningen.


Steg 1 - Starta konvertern

Konvertern är den vita box som finns installerat invändigt hos alla kunder med en färdig anslutning.

  • Anslut strömadaptern till eluttaget.
  • Tryck in strömknappen (sitter intill anslutningen för strömadaptern) så att den stannar i intryckt läge.

Steg 2 – Kontrollera konvertern

Ca 30-60 sekunder efter konvertern startat ska första lampan från vänster börja lysa grönt. Kontakta dunderNET om den lyser rött.


Ovanstående information har även delats ut till de med brevlådor längs kraftstationsvägen och Sandviksvägen under torsdag 27 maj.