Nedstängning av anslutningar

Idag måndag 24 november påbörjar fiberenheten nedstängning av anslutningar där betalningar uteblivit, trots påminnelser eller där internettjänst varit igång trots att nätabonnemang saknats.

Under måndagen påbörjades användningen av dunderNET nya abuse-tjänst. Tjänsten används på anslutningar som släcks ner utan kundens medgivande, pga utebliven betalning eller avsaknad av aktivt nätabonnemang.

Nedstängningarna kommer att göras i omgångar under de närmaste 2 veckorna. Första omgången med nedstängningar genomfördes under eftermiddagen. Berörda kunder kommer inom 8 timmar efter nedstängningen att automatiskt hamna på en landningssida med information om att anslutningen är nedstängd.

Landningssida för dunderNET-abuse.


Så återaktiverar du din anslutning

1. Kontakta fiberenheten

Börja med att kontakta fiberenheten för att kontrollera orsaken till nedstängningen.

Obs! Det är viktigt att ni vet orsaken innan ni går vidare till steg 2. Annars finns risk att återstart dröjer eller att obetalda fakturor går vidare till inkasso och tillkommande avgifter, för att en annan person i hushållet tecknar nytt nätavtal.

2a. Om du saknar aktivt nätabonnemang:

Teckna nytt nätavtal för den berörda anslutningen.

Klicka här för att läsa mer.

2b. Om du har obetalda fakturor:

  1. Betala dina obetalda fakturor.
  2. Meddela fiberenheten att betalningen är genomförd.

Obs! Det kan ta 1 bankdagar innan inbetalningen kommit Gällivare kommun tillhanda.

Efter återstarten

Konverter, router och övrig utrustning kan behöva startas om efter anslutningen återstartats.


Undvik att missa framtida fakturor

Gällivare kommun erbjuder även möjlighet att få e-faktura eller autogiro.

Klicka här för att läsa mer om betalmetoder.