Nu är det snart dags för byggstart

Idag skickade vi ut brev till berörda fastighetsägare i Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas (etapp 2), Kääntöjärvi, Purnuvaara och Vettasjärvi. Byggstart planeras ske kring månadsskiftet maj-juni.

Fiberenheten behöver så snart som möjligt svar på om fastighetsägarna vill ha anslutning till sina hus. Lättast svara ni genom att fylla i den medföljande svarsblanketten och återsända den i medföljande svarskuvert.

Brevet skickas ut till en av fastighetsägarna för respektive fastighet. Brevet kommer i brevlådan under nästa vecka.

Efterlyser återstående fastighetsägare

Vi har även någon enstaka fastighet där vi saknar kontaktuppgifter till nuvarande fastighetsägare. Det kan t.ex. vara så att tidigare ägare gått bort och ny ägare inte ännu inte registrerats i fastighetsregistret. Om ni inte fått något brev eller vet med er att ni är berörda, kontakta fiberenheten! Ha färdigt er fastighetsbeteckning när ni kontaktar fiberenheten.

Om projekten

Läs mer om respektive delprojekt på projektsidorna nedan:

Delprojekt Berörda byar
Dokkasbygden 2022 Alavaara, Ampiaslantto, Dokkas (etapp 2) & Purnuvaara 
Vettasjärvi 2022 Kääntöjärvi & Vettasjärvi

Ytterligare projekt förbereds för starta eller återupptas i närtid.