Nu påbörjas utskicken av innestående fakturor

Efter ett längre uppehåll i kundfaktureringen påbörjas nu utskicket av alla innestående fakturor. Fakturorna omfattar anslutningar aktiverade fr.o.m. kvartal 4, 2019 t.o.m. kvartal 3, 2021 samt helårsfakturering för åren 2020-2021.

P.g.a. problem med automatiken i fakturahanteringen samt införandet av nya driftsystem, har fakturor för kunder i dunderNET, uteblivit sedan kvartal 4 2019. Nu pågår de sista förberedelserna inför utskicken av alla innestående fakturor.

För att kunna underlätta både för fiberenheten att kunna svara på frågor angående fakturorna och för att inte allt ska komma på samma faktura kommer utskicken att göras i omgångar.

Tidigare obetalda räkningar har redan skickats ut på nytt och fakturor fr.o.m. kvatal 4 2019 t.o.m. kvartal 3 2021 och kommer att skickas ut inom kort.

Efter de innestående fakturorna skickats ut kommer, Fiberenheten återgå till regelbundna utskick, kvartalsvis samt årsvis beroende på vilken faktura som avses.


Tidplan

Klicka här för att komma till aktuell tidplanen för fakturautskicken.