Ny information om kommande utbyggnadsprojekt

Under de gångna veckorna har informationen för alla planerade projekt uppdaterats. Det har även tillkommit fler nya områden i utbyggnadskartan och information om dessa.

Under de gångna veckorna har projektorganisationen gått genom och listat alla områden som planeras att byggas ut de närmaste åren. Ett preliminärt år för byggstart har även tilldelats respektive område. Notera att byggstarten är preliminär och kan komma att ändras. Nu finns alla områden synliga i utbyggnadskartan och listade på hemsidan. Det är även uppdaterat information för alla områden och skapat nya delprojektsidor för områden som inte tidigare fanns med i planeringen.

Klicka här för att hitta alla områden (utbyggda, under utbyggnad och planerade).