Radionät på Malmsta

Gällivare kommun planerar för att kunna erbjuda bredbandsanslutningar via radionät till boende på Malmsta. Intresseförfrågningar skickades ut till fastighetsägare i området under vecka 38.

I detta skede har en intresseförfrågan skickats ut till fastighetsägarna i området, för att se om det finns tillräckligt stort intresse för att kunna bygga ett radionät i området.

Avgift vid anslutning

Vid beställning av anslutning kommer beställaren att teckna nätavtal påbörjad utbyggnad. Anslutningsavgiften debiteras så snart nätet är utbyggt.

Anslutningsavgiften för en trådlös bredbandsanslutning är enligt Gällivare kommuns nu gällande taxor:
Kostnader för tjänster (internet, telefoni, TV) från tjänsteleverantör tillkommer.

Om bredband via radionät

Bredband via fast radio (fixed wireless access, FWA) skiljer sig från ett traditionellt mobilt bredband via mobilnäten. Anslutningen är fast och utrustning kan därmed ej tas med för användning på annan plats. Radionätet dimensioneras för ett mindre område med ett visst antal kunder. Kunderna har även en garanterad hastighet likt kunder i fibernätet.

Installationer som krävs

För att kunna ta del av bredband via fast radio behöver utrustning monteras både inomhus och utomhus hos alla kunder i nätet. Utomhus monteras en antenn och inomhus monteras en konverter samt strömförsörjning för antennen.

Användning inom dunderNET

FWA används sen slutet av 2020 inom dunderNET som ett alternativ till fiber. Tekniken har testats under det gångna året i pilotprojektet på Bäckenområdet i Malmberget.

Tjänsteutbud

Via dunderNETs radionät kan kunder beställa samma tjänster (internet, telefoni, TV) som via fibernätet, men med en begränsad nedladdningshastighet på 100 MBit/s.