Stoppdatum för efteranslutningar

Stoppdatum för att efteranslutningsförfrågningar, inför barmarkssäsongen 2022 närmar sig. Gör en efteranslutningsförfrågan senast 31 mars för att vara säker på att ert hus kan anslutas under året.

Efteranslutningar där förfrågningar inkommit 1 april eller senare görs endast i mån av tid. Efteranslutningar som inte kan göras i tid planeras in under nästkommande år.

 

Varför är stoppdatum redan i mars?

Beroende på omfattningen på arbetet kan speciella förläggningsmetoder krävas eller tillståndsansökningar med långa handläggningstider. Om en efteranslutning kommer in senare, hinner fiberenheten sannolikt inte färdigställa anslutningarna under året, om det t.ex. krävs arbeten i skyddad miljö.

När kommer offerterna och avtalen?

Om förfrågningar inkommit innan stoppdatumet planeras merparten av offerterna och beställningarna att skickas ut under april-maj.