Införande av telefontider

Nu inför dunderNET gemensamma telefontider för all sin personal. Via telefon nås dunderNET numera måndag till torsdag, kl 13:00-14:30.

Telefontider införs för att fler i personalen ska kunna vara mer tillgängliga att ta samtal. På så sätt kan vi tillsammans svara på fler av de samtal som vi får. Samtidigt medför det en avlastning för personalen som både får färre avbrott i ordinarie arbete och fler som kan avlasta med samtalen. Förhoppningen är att alla parter ska dra fördelar av förändringen.