Uppgradering av nätet - Testa er anslutning!

Under den gångna natten har dunderNET uppgraderat förbindelsen mellan stadsnätet och tjänsteleverantörernas avlämningspunkt.

Uppgraderingen innebär en mångdubblerad kapacitetsökning som ska möjliggöra driftsättning av fler områden och åtgärda en del kapacitetsbrister som drabbat vissa kunder under tider med hög nätbelastning.

Kunder som har felanmält sin hastighet kan testa sin anslutning med Speedtest på nytt och återkoppla resultatet till sin tjänsteleverantör.

Klicka här för att läsa mer om kontroll av hastighet och vår funktion Speedtest.

Klicka här eller besök speedtest.dundernet.se för att komma till vår testfunktion.