Utbyggnad 2020 - dags att teckna markavtal

Nu pågår förberedelserna inför nya utbyggndasprojekt som planeras att startas under kvartal 2 och 3, 2020. Vi behöver få in markavtal från samtliga fastighetsägare i de områden som berörs.

Följande byar och områden kommer att beröras av fiberutbyggnaden 2020.

Klicka på namnet till orterna eller områdena ovan, för att komma till respektive delprojekt. Där kommer det fyllas på med mer information under arbetets gång.


Teckna avtal för markupplåtelse

Avtal med fastighetsägare måste undertecknas innan arbeten kan påbörjas. Det kan göras digitalt eller vid begäran på papper. Information om att teckna avtal kommer även att skickas per post till boende i respektive område samt till alla som gjort intresseanmälan. Utskick görs under kvartal 1, 2020.

Klicka här för att komma till avtalet.