Utbyggnad i Nattavaaraby

Idag har information skickats ut till berörda fastigheter i Nattavaaraby. Informationen kommer per post till en av fastighetsägarna. Information finns även att läsa på Nattavaarabys projektsida.

På projektsidan för Nattavaaraby finns informationsbrev och aktuell information om projektet.

Klicka här för att läsa mer.