Uteblivna fakturor pga systembyte

Under försommaren 2020 påbörjade dunderNET byte av driftsystem. Övergången till det nya systemet har medfört fakturering uteblivit under övergången.

Fakturor som uteblivit under perioden kommer istället att skickas vid kommande faktureringstillfällen.