Om oss

dunderNET är Gällivare kommuns stadsnät. Vi är en del av Gällivares kommunala förvaltning och tillhandahåller infrastruktur för kommunikation via fiber och fast radio. 

Vårt nät är ett öppet nät. Det innebär att kunderna kan välja fritt mellan de tjänsteleverantörer som säljer tjänster i vårt nät. De tjänsteleverantörer som säljer tjänster i nätet ges samma förutsättningar och villkor. I vårt nät finns både små lokala och stora nationella företag.

Verksamheten finansiseras genom nätavgifter från de kunder och tjänsteleverantörer som verkar på nätet. De utbyggnadsprojekt vi genomför finanseras med lånat kapital samt stöd från olika regionala, nationella och europeiska myndigheter.

Det nya stadsnätet dunderNET startades upp i november 2018 och kunder i det gamla nätet flyttades över till dunderNET. Under årsskiftet 2018/2019 driftsattes stora delar av anslutningarna i Gällivare centralort och under åren som följer, kommer anslutningar från pågående utbyggnadsprojekt att tas i drift, i takt med att entreprenaderna slutförs.

Nätägare

dundertNET är nätägare, vilket innebär att all utrustning samt ledningsnät från stadsnätets servrar ut till kundernas konverter ägs av oss. Det är oss en fastighetsägare kontaktar för att ansluta sin fastighet till stadsnätet.

Kommunikationsoperatör

dunderNET är även en kommunikationsoperatör. Det innebär att det är vi som ser till att konvertern i ert hem, och all utrustning i vårt nät kan kommunicera med varandra. Vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att sälja tjänster till slutkunderna.

Klicka här för att läsa mer om kommunikationsoperatörens roll på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida.

Utbyggnadsprojekt

Under 2016 fattade Gällivare kommun beslut om att bygga ut fibernätet i hela kommunen, både i tätort och på landsbygd. Projektet innebär en investering på drygt 200 miljoner kronor. Projektet för fiberutbyggnad är den största satsningen på IT-infrastruktur någonsin i Gällivare kommun. Målet är att 95 procent av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till en fiberanslutning. Det innebär bland annat en avsevärt lägre anslutningsavgift än vad kommersiella aktörer erbjuder. Större delen av utbyggnaden planeras vara färdigställd till 2021. Läs mer här.


Organisationsstruktur

dunderNET består av två organisationer sida vid sida. Driften ligger formellt under IT-enheten, som är del av den kommunala stöd- och utvecklingsförvaltningen. Utbyggnadsprojektet i sin tur ligger under projektavdelning på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen. Arbetet sker gemensamt sida vid sida redan idag, men planer finns på en samanslagning till en gemensam organisation för både drift och utbyggnad.